Aangesloten bij

/Aangesloten bij
Aangesloten bij 2023-05-16T13:56:51+00:00

Zorgen voor de Zorg is aangesloten bij:

WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen)

toelating onder AGB-code 75752308

V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Kiwa is een kwaliteit en register certificerende instantie.

Prismant is een onderdeel van Kiwa, die onze klant- en medewerkers tevredenheid onderzoeken uitvoert.

De Zorgprofessional is een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.

ZONH is het regionale organisatieadvies- en implementatiebureau voor het optimaliseren van zorg en welzijn in Noord-Holland Noord.