Aangesloten bij

/Aangesloten bij
Aangesloten bij 2017-09-20T14:39:42+00:00

Zorgen voor de Zorg is aangesloten bij:

WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen)

toelating onder AGB-code 75752308

V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Kiwa is een kwaliteit en register certificerende instantie.

Prismant is een onderdeel van Kiwa, die onze klant- en medewerkers tevredenheid onderzoeken uitvoert.

De Zorgprofessional is een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.

ZONH is het regionale organisatieadvies- en implementatiebureau voor het optimaliseren van zorg en welzijn in Noord-Holland Noord.

Zorgkaart Nederland, Patiëntenfederatie.

Deel nu uw ervaring met de zorg, klik op de button en schrijf uw waardering.

 
Schrijf uw waardering